WFHC-header.png
Lid worden
Train 3x gratis mee
Meld je hier aan
Jeugd
Senioren
Jongste jeugd
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast

WFHC - Contributie 2023/2024

WFHC Hoorn

Roskam 6, 1689 VR Zwaag

Telefoon clubhuis: 0229-232332

Email: [email protected]

Rabobank: NL11RABO0115373403 t.n.v. WFHC Hoorn

Inschrijfnummer KvK: 40624635


WFHC - Contributie seizoen 2023/2024

Op 15 juni 2023 hebben de leden in de ALV het contributiebesluit voor het seizoen 2023/2024 vastgesteld.

In het Bondsreglement van de KNHB zijn de leeftijdscategorieën vastgesteld voor deelname aan de door de KNHB georganiseerde competities.

Peildatum voor het vaststellen van de leeftijd is 1 oktober van het lopende competitiejaar.

Veldhockey   Leeftijdsgrens / bijzonderheden EUR *
Standaard Senioren Geen 395,00
O25 Jong senioren Onder 25 365,00
30+ Veteranen 30+ 340,00
O18 Junioren Onder 18 361,00
O16 Junioren Onder 16 361,00
O14 Junioren Onder 14 332,00
O12 Junioren Onder 12 332,00
O10 Jongste jeugd Onder 10 286,00
O9 Jongste jeugd Onder 9 286,00
O8 Jongste jeugd Onder 8 223,00
O7 Benjamins Onder 7 149,00
Parahockey 215,00
Funkey Onder 6 (of inschrijving Funkey per blok € 45) 149,00
Trimmers / Sevens (of inschrijving Sevens per blok a € 60 - 4 blokken per seizoen) 215,00
Trimmers / Sevens Plus Meespelen van maximaal 5 wedstrijden bij de veteranen per seizoen 253,00
Fithockey 75,00
* Bij betaling in termijnen geldt een opslag van € 1,21 per termijn
- Veldhockey betreft de voorcompetitie, najaarscompetie en voorjaarscompetitie inclusief trainingen in die perioden
- Trainingsleden betalen dezelfde contributie als spelende leden

Toeslagen    EUR
Selectieteams 1e lijns 75,00
Selectieteams 2e lijns 50,00
Toeslag midwintercompetitie Afhankelijk van deelname. Per seizoen vast te stellen p.m.
Kortingen  korting per persoon op reguliere contributie EUR
Student (stage/werkvakantie) Bij minimaal 5 maanden afwezig -100,00
Duo lidmaatschap Voor veteranen -65,00
Familie Maximale contributie per gezin (exclusief zaalhockey) 1.201,00
Zaalhockey    EUR
Zaalhockey 85,00
Zomerhockey    EUR
Zomerhockey Afhankelijk van o.a. aantal weken zomerhockey per seizoen p.m.
Algemeen    EUR
Inschrijfgeld 37,50
Donateurs (Club van 99) 99,00

  TOELICHTING:
Bovenstaande contributiebedragen gelden voor het seizoen 2023/2024. Het bestuur behoudt zich het recht voor om gedurende het seizoen wijzigingen in de bedragen door te voeren indien de feitelijke omstandigheden daar aanleiding toe geven.
De vermelde bedragen gelden per lid en zijn inclusief de afdracht aan de KNHB.
Bij aanmelding als lid voor of tijdens het lopende seizoen, maar vóór 1 januari, is de volledige jaarlijkse contributie verschuldigd
Bij aanmelding als lid na 1 januari van het lopende seizoen, is 50% van de contributie verschuldigd
Bij aanmelding als lid na 1 april van het lopende seizoen, is alleen inschrijfgeld verschuldigd
Opzeggen is mogelijk tot 1 mei van het lopende seizoen. Is sprake van een latere opzegging? Dan gaat de opzegging in aan het einde van het daaropvolgende seizoen en ben je dus nog een heel jaar contributie verschuldigd.
De vermelde contributiebedragen worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de CPI (ConsumentenPrijsIndex) van het voorgaande kalenderjaar.
Waarom worden de contributiebedragen jaarlijks geindexeerd?
Als vereniging proberen we met elkaar goede hockeyfaciliteiten te bieden. Hieronder valt te denken aan goed onderhouden velden, trainingen en een super gezellig clubhuis. De kosten hiervan stijgen jaarlijks, omdat ook onze externe partijen de prijzen voor hun dienstverlening (huur, schoonmaak, lonen etc.) verhogen.
  INCASSO:
Voor alle leden is een automatische incasso van de contributie de standaard. Automatische incasso kan naar keuze in termijnen plaatsvinden. De keuze in het aantal termijnen is vrij tot een maximum van 10. Bij betaling in termijnen geldt een opslag van € 1,21 per termijn.
Na ontvangst van de factuur heb je de mogelijkheid om de contributie ook zelf over te maken middels de iDeal link die met de factuur wordt meegezonden, waarmee de betaling nog eenvoudiger wordt geregeld.
De incasso vindt plaats via Mollie ("Stichting Mollie Payments"). Op jouw bankafschrift staat daardoor geen WFHC Hoorn, maar Mollie genoemd. Het incassant ID van Mollie is: NL08ZZZ502057730000 - IBAN: NL44ABNA0428063969.
Het incassotraject via Mollie is volledig gestandaardiseerd. Is incasso onverhoopt op enig moment niet mogelijk of wordt de betaaltermijn bij een iDeal betaling overschreden? Dan ontvang je van Mollie automatisch een herinnering om alsnog te betalen. Als de automatische incasso niet kan worden geind of de betaling per iDeal uitblijft, dan geldt:
- Bij de eerste incassopoging (na 15 dagen) een herinnering
- Bij de tweede incassopoging (na 30 dagen) een tweede herinnering
- Bij de derde incassopoging (na 45 dagen) een aanmaning met een administratieve boete van € 10
- Bij de vierde incassopoging (na 60 dagen) een tweede aanmaning met een extra 2e administratieve boete van € 15
- Bij de vijfde incassopoging volgt er een speelverbod en zullen wij onze vordering mogelijk moeten overdragen aan een incassobureau. De extra kosten hiervoor komen voor jouw rekening.
Uiteraard gaan we ervan uit dat je bijdraagt om onze vereniging financieel gezond te houden en je de contributie gewoon tijdig betaald. 
  RESTITUTIE VAN CONTRIBUTIE:
De vereniging ontvangt regelmatig een verzoek tot restitutie van contributie. De redenen hiervoor zijn divers. Dit kan een veranderde privé situatie zijn, maar vaak gaat het om een blessure.
Uitgangspunt is dat het lidmaatschap tussentijds niet opgezegd kan worden. Zeg je je lidmaatschap tijdens het seizoen op? Dan ben je tot het einde van het seizoen volledig contributieplichtig. Immers, op basis van jouw lidmaatschap heeft de vereniging reeds reserveringen gemaakt en uitgaven gedaan.
Uitzondering hierop is de situatie van een langdurige blessure of ziekte. Heb je hierdoor voor een periode van minimaal zes maanden niet kunnen hockeyen? Dan kun je bij het bestuur ([email protected]) een verzoek indienen voor een gedeeltelijke restitutie. Het bestuur besluit of aan jouw verzoek kan worden voldaan en stelt, indien besloten wordt dat een gedeeltelijke restitutie mogelijk is, de eventuele hoogte daarvan vast. 
  TRAINERSTOESLAG / SELECTIETOESLAG:
Leden die in een selectieteam spelen krijgen extra faciliteiten. Dit zijn onder andere een uur meer training per week en/of een vaste, ervaren trainer-coach en/of het trainen op het waterveld. Hiervoor betalen de leden een trainers-/selectiebijdrage die bovenop de contributie komt.
  ZAALHOCKEY:
Uitgangspunt is dat alle teams vanaf de O12-jeugd en ouder deelnemen aan de zaalhockeycompetitie. De mogelijkheden voor het doorspelen op het veld tijdens de wintermaanden, alsmede de kosten daarvoor, zijn afhankelijk van het aantal teams dat onverhoopt niet aan de zaalhockeycompetitie wenst deel te nemen.
De zaalhockeycontributie van € 85 wordt in rekening gebracht bij de spelers die meedoen aan de zaalhockeycompetitie.
De contributie wordt in één termijn in rekening gebracht in de maand november.
  TRIMMERS PLUS:
Trimmers die willen meespelen in de KNHB-competitie (maximaal 5 wedstrijden) betalen een toeslag van € 38. Deze kosten hebben betrekking op de inschrijving bij de bond om speelgerechtigd te zijn.
  DUO LIDMAATSCHAP (VETERANENTEAMS):
Wil je wel blijven hockeyen, maar kun je niet (meer) elke zondag aanwezig zijn? Dan biedt WFHC de mogelijkheid voor een duo lidmaatschap. Deze mogelijkheid bieden wij aan alle veteranenteams. Met het duo lidmaatschap kunnen twee "duo-leden" samen als één volwaardig lid in een veteranen competitieteam spelen. Voorwaarde is dat in het team altijd minimaal twaalf regulier spelende leden zijn, om een tekort aan spelers bij wedstrijden te voorkomen. De twee leden die zich als "duo" aanmelden, bepalen zelf onderling hoeveel westrijden per duo lid worden gespeeld. Daarbij geldt dat het totaal nooit meer is dan 100% van het totaal aantal officiele wedstrijden is. Duo leden ontvangen een korting van € 65 per persoon op de reguliere individuele contributie.
  STUDENTENKORTING:
Ben je student en ga je in enig jaar op werkvakantie of stage waardoor je voor een langere periode niet kunt hockeyen? Dan kan voor jou ook sprake zijn van een korting van € 100. Een verzoek hiertoe dient voor 1 mei van het voorafgaande seizoen waarvoor de korting gaat gelden te worden ingediend bij de penningmeester ([email protected]). De penningmeester besluit of aan jouw verzoek kan worden voldaan. De reden voor de termijn van 1 mei is dat de TC met jouw verzoek rekening kan houden bij de teamindeling om te voorkomen dat gedurende het seizoen een team ontstaat met een tekort aan spelers.
  BOETES KNHB:
Boetes die de KNHB oplegd aan een lid, komen voor rekening van het betreffende lid. Deze boetes worden direct door WFHC Hoorn bij het lid geïncasseerd.
  SCHEIDSRECHTERSKAART
WFHC volgt de KNHB in het besluit dat een spelend lid, vanaf de 2e jaars O16-leeftijd (15 jaar), in het bezit moet zijn van een scheidsrechter kaart. Het arbitrageteam zorgt ervoor dat alle leden die hiervoor in aanmerking komen persoonlijk uitgenodigd worden voor de scheidsrechter cursus. Kom je zonder geldige reden niet op het examen dan worden de kosten van de KNHB aan je doorberekend. WFHC incasseert de gemaakte kosten automatisch. Je wordt daarna nogmaals uitgenodigd en kom je weer niet, dan worden de kosten weer op je verhaalt en mag je niet meer meespelen met je team tot je het examen gehaald hebt.

Heb je vragen over het bovenstaande? Dan kun je jouw vragen per mail sturen naar [email protected]


 

Sponsor uitgelicht

WFHC TV
WORD VRIJWILLIGERWFHC zoekt enthousiaste leuke, gezellige mensen die zich in willen zetten voor de club. 

Bijvoorbeeld voor de wedstrijdtafel, de technische commissie, sponsorcommissie, et cetera.

Je leert nieuwe mensen kennen en maakt kennis met de club op een andere manier!

Meld je dus nu aan of neem contact op voor meer informatie.