WFHC-header.png
Lid worden
Train 3x gratis mee
Meld je hier aan
Jeugd
Senioren
Jongste jeugd

WFHC - Contributie 2018/2019


Leeftijdscategorieën (Jongste) Jeugd

In het Bondsreglement van de KNHB zijn de leeftijdscategorieën vastgesteld voor deelname aan de door de KNHB georganiseerde competities. Peildatum voor het vaststellen van de leeftijd is 1 oktober van het lopende bonds- c.q. competitiejaar:

- Jonger dan 6 jaar: G-jeugd; € 175,00

-  6 of 7 jaar: F-jeugd; € 220,00

-  8 of 9 jaar: E-jeugd; € 250,00

-  10 of 11 jaar: D-jeugd; € 290,00

-  12 of 13 jaar: C-jeugd; € 290,00

-  14 of 15 jaar: B-jeugd; € 315,00

-  16 of 17 jaar: A-jeugd. € 315,00

Leeftijdscategorieën Senioren & Veteranen

-  17 t/m 25 jaar: Jong Senioren 2 trainingen per week €350,00

-  18 jaar of ouder: Senioren 1 training per week € 310,00

- 18 jaar of oude: Senioren 2 trainingen per week € 350,00

-  35 jaar of ouder: Veteranen €310,00

- 50 jaar of ouder: Veteranen L € 310,00

- Fit hockeyers:  € 50,00

- G-hockeyers:  € 195,00

- Trimmers:  € 215,00

* Inschrijfgeld:  € 50,00

Trainingsleden betalen vanaf het begin van het seizoen evenveel als spelende leden.

Nieuwe seniorleden kunnen een maand meespelen in een team. Je betaalt dan €50,00 voor de inschrijving bij de KNHB in verband met de speelgerechtigheid en verzekering. Indien je na een maand definitief lid wordt, hoef je geen inschrijfgeld te betalen

Trimmers die meespelen in een team betalen een toeslag van € 50,00 voor de inschrijving bij de KNHB in verband met de speelgerechtigheid en de verzekering.

Zaalhockey contributie, te betalen in november € 85,00 voor de daarvoor geselecteerde leden.

Familiekorting wordt geïndexeerd en bedraagt de contributie die maximaal € 1.075,00 overschrijdt. Daarin niet meebegrepen de zaalhockey contributie

Vanaf januari 2019 geldt een korting van 50%.

Vanaf april 2019 alleen inschrijfgeld.

Automatische incasso kan geschieden in één, 2, 4, of 10 termijnen

Bij niet-automatische incasso moet de betaling voor 31 augustus op de rekening van WFHC staan. Daarna wordt het contributiebedrag verhoogd met een administratietoeslag van € 50,00. Dit geldt ook bij het niet tijdig kunnen innen van een automatische incasso.

Studentenkorting € 50,00 na overleg van een collegekaart en correcte contributiebetaling, Betaling geschied na aanvraag van het lid aan het eind van het seizoen. Aanvragen voor studentenkorting na 31 mei worden niet meer in behandeling genomen

Boetes opgelegd door de Koninklijke Nederlands Hockey Bond komen voor rekening van de betreffende speler/speelster. Deze boetes worden direct door de WFHC bij het lid geïncasseerd.

WFHC volgt de KNHB in het besluit dat een spelend lid, vanaf de 2e jaars B leeftijd (15 jaar), in het bezit moet zijn van een scheidsrechter kaart. Het arbitrageteam zorgt ervoor dat alle leden die hiervoor in aanmerking komen persoonlijk uitgenodigd worden voor de scheidsrechter cursus.

Kom je zonder geldige reden niet op het examen dan worden de kosten van de KNHB aan je doorberekend. WFHC incasseert de gemaakte kosten bedrag automatisch. Je wordt daarna nogmaals uitgenodigd en kom je weer niet, dan worden de kosten weer op je verhaalt en mag je niet meer meespelen met je team tot je het examen gehaald hebt.

Het afkopen van een bardienst kost €40,00  voor 1 jeugdlid. Het afkopen van bardiensten voor  voor 2 of meer jeugdleden bedraagt  €75,00

Heeft u vragen over het bovenstaande dan kunt u e-mailen naar

[email protected]


 

Sponsor uitgelicht

Foto v/d week

Foto impressie
Dames 1 WFHC
vs 
Dames 1 KievitenWORD VRIJWILLIGERWFHC zoekt enthousiaste leuke, gezellige mensen die zich in willen zetten voor de club. 

Bijvoorbeeld voor de wedstrijdtafel, de technische commissie, sponsorcommissie, kascommissie, et cetera.

Je leert nieuwe mensen kennen en maakt kennis met de club op een andere manier!

Meld je dus nu aan of neem contact op voor meer informatie.