WFHC-header.png
Lid worden
Train 3x gratis mee
Meld je hier aan
Jeugd
Senioren
Jongste jeugd

WFHC - Sportiviteit & respect

Sportiviteit & Respect
 
De hockeyclub WFHC Hoorn heeft in de afgelopen jaren inspanningen geleverd om Sportiviteit en Respect een plaats te geven binnen de club.

Ons doel is dat we als club aan een ieder het gevoel geven dat we bij WFHC-Hoorn op een plezierige wijze met elkaar omgaan, waarbij respect voor elkaar de rode draad moet zijn.

De aandacht die vanuit NOC NSF geinitieerd is, hebben bij nagenoeg alle sportbonden in Nederland, w.o. de KNHB invulling gekregen.

Sportiviteit en Respect is inmiddels een begrip geworden. Binnen de KNHB is de doelstelling gericht op het voorkomen van ongewenst gedrag bij hockeyverenigingen. Daarnaast geeft men handreikingen om de voorlichting te verbeteren. Met campagnes geeft de bond hier invulling aan.

 

Binnen WFHC Hoorn is er in 2008 besloten om Sportiviteit en Respect binnen het bestuur een vaste plek te geven en is daarvoor een bestuursfunctie gecreëerd. Het bestuur heeft tot taak om binnen de club zorg te dragen voor het uitdragen van onderdelen die deel uitmaken van Sportiviteit en Respect en het aanstellen van commissies die zich hiermee inhoudelijk bezig zullen houden.

Zo is er inmiddels een disciplinecommissie aangesteld die zich o.a. bezig houdt met arbitrage vraagstukken (gele en rode kaarten) of met zaken waarbij ongewenst gedrag een rol hebben gespeeld.

Binnenkort zal het "instituut” vertrouwenspersoon bij onze club haar intrede doen. Bij onze club zullen twee vertrouwenspersonen worden aangesteld. Zodra de installering is afgerond informeren wij een ieder via de mail hierover. Op de website zal er aandacht aan worden besteed.

 

Sponsor uitgelicht

Foto v/d week

Foto impressie
Dames 1 WFHC
vs 
Dames 1 KievitenWORD VRIJWILLIGERWFHC zoekt enthousiaste leuke, gezellige mensen die zich in willen zetten voor de club. 

Bijvoorbeeld voor de wedstrijdtafel, de technische commissie, sponsorcommissie, kascommissie, et cetera.

Je leert nieuwe mensen kennen en maakt kennis met de club op een andere manier!

Meld je dus nu aan of neem contact op voor meer informatie.